Pobierz

Materiały do pobrania

Zasady współpracy dla odbiorców detalicznych

Pobierz pliki

Zasady współpracy dla odbiorców hurtowych

Pobierz pliki

Zasady udzielania gwarancji

Pobierz pliki

Książka: Jerzy Gumiński "Porozmawiajmy o technologii Teatru"

Pobierz pliki

Książka: Jerzy Gumiński "Przemijają lata, zostają teatry"

Pobierz pliki

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Pobierz pliki

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Pobierz pliki

PS TEATR Realizacje vol. 1

Pobierz pliki

PS TEATR Realizacje vol. 2

Pobierz pliki

Wyciągarki firmy Movecat

PS TEATR Realizacje vol. 3

Pobierz pliki

1/1.1.1/2017 Zapytanie ofertowe

Pobierz pliki

1/1.1.1/2017 Wzór oferty

Pobierz pliki

1/1.1.1/2017 Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatny

Pobierz pliki

1/1.1.1/2017 Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Pobierz pliki

1/1.1.1/2017 Inne oświadczenia Oferenta

Pobierz pliki