Instalacje elektryczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych m.in.
- stacje transformatorowe, rozdzielnie średnich i niskich napięć,
- wewnętrzne linie zasilające,
- instalacje siłowe, szynoprzewody,
- oświetlenie zewnętrzne,
- oświetlenie wewnętrzne i awaryjne,
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje uziemiające, odgromowe, wyrównawcze,
- instalacje specjalistyczne,
- agregaty prądotwórcze, UPS.