Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Centrum Kultury Parku Rady Europy w Gdyni
9 kwietnia 2015 09:48:14

Projekt budowlany napędów elektrycznych urządzeń mechanicznych sceny

Projekt budowlany oświetlenia technologicznego

Wykonanie: 2009

Projekt niezrealizowany

Powrót do aktualności