Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Chorzowskie Centrum Kultury w Chorzowie
9 kwietnia 2015 10:54:06

Projekt wykonawczy oświetlenia technologicznego

Projekt wykonawczy napędów elektrycznych sceny - współudział

Wykonanie: 2007

Projekt zrealizowany

: 4636 m2

:18260 m3

Widownia: 450 miejsc

Powrót do aktualności