Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Dom Kultury Praga w Warszawie
9 kwietnia 2015 09:45:02

Projekt wykonawczy oświetlenia technologicznego w sali widowiskowej Domu Kultury Praga w Warszawie

Wykonanie: 2009

Projekt niezrealizowany

Powrót do aktualności