Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Dom Kultury w Sierpcu
9 kwietnia 2015 09:34:45

Projekt wykonawczy oświetlenia technologicznego w Domu Kultury w Sierpcu

Wykonanie: 2010

Projekt zrealizowany

Powierzchnia użytkowa: 3 467.9

Kubatura: 18 058 m3

W roku 2011 od czerwca do października trwał remont Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Firma P.S. TEATR odpowiedzialna była za mechanikę i system oświetlenia technologicznego. Prace dotyczyły dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń wyposażenia technologicznego sceny w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Projekt oświetlenia technologicznego wykonał inż. Tomasz Zaborowski. W ramach rozwiązań mechanicznych wykonaliśmy sztankiety oświetleniowe, sztankiety dekoracyjne, most portalowy, wieże portalowe, mechanizm kurtynowy. Wszystkie sztankiety posiadają napęd elektryczny i sterowanie za pomocą centralnego pulpitu sterowniczego. W ramach oświetlenia scenicznego dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 32 reflektory z soczewką PC o mocach 1 i 2 kW, 34 reflektory profilowe, 2 reflektory prowadzące, 4 naświetlacze LED z zoomem w zakresie 13.5° - 40° oraz 8 ruchomych głów. System zasilany jest przy pomocy zespołu czterech 24-kanałowych naściennych regulatorów napięcia. Sterowanie realizowane jest za pośrednictwem angielskiej nastawni komputerowej Zero88 ORB XF.

Powrót do aktualności