Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
9 kwietnia 2015 09:12:12

Projekt wykonawczy oświetlenia technologicznego w Sali Widowiskowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Wykonanie: 2011

Projekt w trakcie realizacji

Powrót do aktualności