Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Opera NOVA w Bydgoszczy
9 kwietnia 2015 12:23:53

Projekt techniczny instalacji oświetlenia ogólnego w budynku - 1997 r.

Projekt techniczny instalacji oświetlenia technologicznego sceny - 1997 r.

Projekt techniczny instalacji napędów elektrycznych sceny - 1997 r.

Projekt wykonawczy rozdzielni głównej budynku - 1999 r.

Projekt technologii i instalacji oświetlenia sceny Sali Kameralnej - 2002 r. nadzór autorski nad realizacją - 2003 r.

Projekt wykonawczy napędów elektrycznych urządzeń mechanicznych sceny ze sterowaniem komputerowym - 2001 r. nadzór autorski nad realizacją - 2003 r.

Projekt instalacji elektrycznych Centrum Kongresowego w Operze NOVA w Bydgoszczy - 2005/2006 r.

Projekt zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego oświetlenia ewakuacyjnego - 2005 r.

Projekty zrealizowane

Widownia: 810 miejsc

Powierzchnia sceny: 297 m2

Opera Nova w Bydgoszczy to założony w 1956 r. teatr operowy, który pełni również rolę teatru muzycznego. Jest jedną z 10 scen operowych w Polsce oraz jedynym tego typu teatrem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Gmach Opery, autorstwa architektów Józefa Chmiela i Andrzeja Prusiewicza, mieści również Regionalne Centrum Kongresowe, a od 2010 r. użycza także scenę kameralną Bydgoskiemu Teatrowi Lalek Buratino.

W latach 1988 - 2002 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR wykonało w Operze Novej szeroki zakres prac specjalistycznych związanych z technologią teatru, w skład których wchodziło m.in. opracowanie projektów urządzeń technologicznych sceny, a także dostawy i montaż urządzeń nastawczo regulacyjnych, specjalistycznych urządzeń oświetlenia technologicznego, urządzeń mechanicznych sceny, urządzeń napędów elektrycznych sceny oraz instalacje oświetleniowe, elektroakustyczne oraz napędowe.

Powrót do aktualności