Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Opera Śląska w Bytomiu
9 kwietnia 2015 11:03:15

Projekt wykonawczy oświetlenia technologicznego i napędów sceny w Operze Śląskiej w Bytomiu

Wykonanie: 2006

Projekt zrealizowany

Powrót do aktualności