Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Opera Wrocławska we Wrocławiu
9 kwietnia 2015 12:20:14

Projekt techniczny technologii sceny – współudział - 1998 r.

Projekt techniczny oświetlenia technologicznego sceny - 1998 r.

Projekt techniczny napędów elektrycznych sceny - 1998 r. nadzór autorski nad realizacją - 2000-2002 r.

Projekt techniczny napędu elektrycznego zapadni tylnej sceny oraz bramy p-poż. - 2000 r. nadzór autorski nad realizacją - 2002 r.

Projekty zrealizowane

Widownia: 743 miejsca

Powierzchnia sceny: 687 m2

Zabytkowy gmach Opery Wrocławskiej powstał w 1837 roku. Od tego czasu budynek przechodził kilka remontów i modernizacji.

W latach 1997-1998 P.S.TEATR opracowało dla Opery Dolnośląskiej projekty urządzeń mechanizacji sceny, urządzeń oświetlenia technologicznego sceny oraz napędów elektrycznych. W projektach zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne oraz zaprojektowano najnowocześniejsze urządzenia oświetleniowe m.in. pierwsze w Polsce aparaty prowadzące sterowane drogą radiową z nadajnika noszonego przez aktora.

Następnie w latach 1998-2002 wykonaliśmy urządzenia mechaniczne sceny oraz urządzenia napędowe, m.in. zapadnie sceniczne, zapadnie fosy orkiestry (dla której po raz pierwszy w Polsce zastosowano napęd Spiralift), mosty oświetleniowe, sztankiety z napędem elektrycznym oraz urządzenia napędów elektrycznych sceny z w pełni zautomatyzowanym sterowaniem komputerowym.

Projekt modernizacji opracował zespół, w skład którego wchodzili: inż. Jerzy Gumiński, odpowiedzialny za technologię sceny, inż. Mirosław Łysik i inż. Małgorzata Bober – urządzenia mechaniczne sceny, inż. Tomasz Zaborowski i inż. Jerzy Gumiński – oświetlenie technologiczne i napędy elektryczne sceny. Wszystkie prace remontowe w gmachu zakończono ostatecznie w 2006 roku. Opera Wrocławska jest obecnie jednym z największych i najbardziej znaczących teatrów operowych w Polsce.

 

Powrót do aktualności