Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Ośrodek Kultury w Świdnicy
9 kwietnia 2015 11:58:33

Projekt napędów elektrycznych urządzeń mechanicznych sceny wraz z nadzorem autorskim nad realizacją

Projekt technologii oświetlenia i instalacji oświetlenia technologicznego sceny wraz z nadzorem autorskim nad realizacją

Wykonanie: 2001

Nadzór autorski nad realizacją: 2002

Projekt zrealizowany

Powrót do aktualności