Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
9 kwietnia 2015 09:11:15

Projekt wykonawczy oświetlenia technologicznego sal teatralnych Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

Wykonanie: 2011

Projekt w trakcie realizacji

Powrót do aktualności