Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
9 kwietnia 2015 11:38:26

Projekt wykonawczy napędów elektrycznych urządzeń mechanicznych sceny

Projekt wykonawczy oświetlenia technologicznego sceny

Wykonanie: 2004

Projekt zrealizowany

Teatr został zbudowany w 1904 r. W 2006 roku zakończyła się przebudowa teatru, w ramach której firma P.S.TEATR zrealizowała projekt kompleksowej modernizacji sceny.

W ramach modernizacji zamontowano 31 sztankietów, trzy sztankiety oświetleniowe i unowocześniono most portalowy, wyposażając go w napęd elektryczny. Zainstalowano także zespół napędowy kurtyny przeciwpożarowej i taką konstrukcję proscenium, która pozwala przedłużyć scenę, powiększyć widownię lub utworzyć fosę orkiestrową. Zakres prac modernizacyjnych obejmował także urządzenia i instalacje oświetlenia technologicznego, składające się z ponad 120 projektorów, nastawni komputerowej, regulatorów cyfrowych oraz urządzeń efektowych, urządzenia elektroakustyczne oraz nowy system łączności inspicjenta. Prace dotyczyły również wymiany podłogi scenicznej, niepalnego pokrycia stropu technicznego i galerii roboczych sceny. Dostarczono także wyposażenie mobilne: estradę z zadaszeniem, podesty aluminiowe, sprzęt oświetleniowy, sprzęt nagłośnieniowy, kotary.

Projekt modernizacji teatru opracował zespół inżynierów w skład którego wchodzili: Tomasz Zaborowski – oświetlenie technologiczne sceny i napędy elektryczne urządzeń mechanicznych, Małgorzata Bober i Mirosław Łysik – urządzenia mechaniczne sceny, Krystyna Ignaczak – urządzenia elektroakustyczne oraz Krzysztof Pawłowski – konstrukcje.

Powrót do aktualności