Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Teatr Muzyczny w Łodzi
9 kwietnia 2015 12:03:30

Projekt napędów elektrycznych urządzeń mechanicznych sceny

Projekt technologii oświetlenia i instalacji oświetlenia technologicznego sceny

Projekt technologii sceny

Wykonanie: 2001

Projekt zrealizowany

Powierzchnia użytkowa: 6890.81 m2

Widownia: 850 miejsc

1. października 2011 roku, po trwającym cztery lata remoncie generalnym, miało miejsce otwarcie zmodernizowanej siedziby Teatru Muzycznego w Łodzi. Prace remontowo-modernizacjne wykonane według projektu prof. arch. Józefa Chmiela objęły wszystkie części budynku. Dobudowano do sceny tzw. prawą kieszeń, pomieszczenia energetyczne, salę baletu wraz z garderobami i sanitariatami, pomieszczenia obsługi, magazyn kostiumów dla baletu. Powstała nowa sala prób orkiestry. Nadano nowy kształt balkonowi na głównej sali. Zamontowano także nowe fotele i wykładzinę na widowni. Projekt technologii wykonali inż. Jerzy Gumiński  wraz z inż. Tomaszem Zaborowskim.

P.S.TEATR zaprojektowało i wyposażyło łódzki Teatr Muzyczny w urządzenia oświetlenia technologicznego sceny, urządzenia mechaniczne sceny oraz urządzenia elektroakustyczne. Kierownikiem robót w zakresie systemu oświetlenia technologicznego był Tomasz Zaborowski, autorem projektu mechaniki była Małgorzata Bober, natomiast Jan Walentowski kierował robotami związanymi z wykonaniem systemu sterowania napędów.

Do regulacji napięcia aparatów konwencjonalnych wykorzystano zespół ponad 300 regulatorów cyfrowych, w tym sinusoidalnych. Park oświetleniowy to zestaw ponad 240 aparatów. W ramach wyposażenia w urządzenia mechaniczne sceny zostało zamontowanych łącznie 37 sztankietów (dekoracyjnych oraz oświetleniowych), 3 mosty oświetleniowe, 9 podnośników punktowych, zapadnia transportowa oraz mobilna scena obrotowa.

System napędów oparty został na sterownikach mikroprocesorowych. Wszystkie urządzenia mechaniczne sterowane są z komputerowego pulpitu sterującego, umożliwiającego sterowanie wybranymi napędami. Pulpit sterujący, wyposażony w 15-calowy ekran dotykowy, umożliwia precyzyjne określanie parametrów ruchu urządzeń, takich jak prędkość, pozycjonowanie, droga hamowania, synchronizacja z poszczególnymi napędami, jak również obserwację stanu wszystkich napędów.  W celu zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa, system wyposażono w zespół przycisków awaryjnych rozmieszczonych na scenie, w rozdzielniach i na stropie technicznym.

Widownia teatru jest w stanie pomieścić 850 widzów. Nowoczesne urządzenia i instalacje zastosowane w Teatrze Muzycznym w Łodzi umożliwiają realizację najbardziej wymagających produkcji.

Powrót do aktualności