Projekty

Nasze najlepsze i wybrane projekty

Zespół Szkół Muzycznych w Łodzi
9 kwietnia 2015 09:06:10

Projekt wykonawczy oświetlenia technologicznego w Sali Zespołu Szkół Muzycznych w Łodzi przy ul. Rojnej 20

Wykonanie: 2013

Projekt w trakcie realizacji

Powrót do aktualności