ELATION: COLOURTUNE TECHNOLOGY

Akademia Technik Scenicznych – nowe terminy szkoleń
27 marca 2024
2 maja firma PS TEATR będzie nieczynna
29 kwietnia 2024

Firma Elation z dumą prezentuje swoje najnowsze, zaawansowane rozwiązanie sterowania kolorów w urządzeniach oświetleniowych Colourtune Technology.

Funkcja COLOR TUNING (DOSTRAJANIE KOLORÓW)
Funkcja ta oferuje wybór pomiędzy najwyższym poziomem mocy wyjściowej, najwyższym współczynnikiem wierności odwzorowania barw lub połączeniem obu tych opcji. Po wybraniu opcji Highest Output (Najwyższa moc wyjściowa) pierwszeństwo będzie mieć poziom mocy wyjściowej, generowana poprzez ustalenie wybranych ustawień CCT (skorelowanej temperatury barwowej) oraz ustawień kolorów przy najwyższej możliwej mocy wyjściowej, oferując jednocześnie najwyższy możliwy poziom wierności odwzorowania barw. Gdy wybrana jest opcja Highest Fidelity (Najwyższa wierność odwzorowania), priorytetem dla urządzenia stanie się jakość światła poprzez generowanie wybranych ustawień CCT oraz kolorów przy najwyższym możliwym poziomie wierności odwzorowania barw, oferując jednocześnie najwyższą możliwą intensywność. Rozbieżność między wiernością a zmianami mocy wyjściowej będzie zmieniać się w zależności ustawień wartości atrybutu CCT oraz koloru. Wybranie opcji Balanced Output (Zrównoważona moc wyjściowa) oraz Fidelity (Odwzorowanie) w równym stopniu traktuje priorytetowo odwzorowanie i moc wyjściową koloru, uwzględniając wybrane ustawienie temperatury barowej CCT oraz kolorów generuje barwę wyjściową z równomiernie zrównoważoną wiernością i mocą.

Funkcja OUTPUT BALANCE (BALANS MOCY WYJŚCIOWEJ)
Ustawienia balansu mocy wyjściowej pozwalają na wybór jednej z opcji: Bright (Jasny) oraz Uniform (Jednolity) (“Dopasowanie pełnego spektrum Elation”). Konfiguracja pozwala na zrównoważenie tonów kolorów w obrębie większej ilości opraw oświetleniowych, korzystających z technologii źródeł Led Full Spectrum marki Elation. Po wybraniu opcji Uniform (Jednolity), urządzenia mogą zmniejszyć intensywność niektórych kolorów podstawowych, by zapewnić dopasowanie wszystkich barw zmieszanych między wieloma modelami urządzeń. Ustawienie Uniform zapewnia również, że temperatura barwowa i poziomy wyjściowe są ściśle dopasowane w obrębie urządzeń tych samych modeli.

Funkcja 16BIT CCT CONTROL (16-BITOWE STEROWANIE WSPÓŁCZYNNIKIEM CCT)
W przypadku korzystania z trybu DMX z 16-bitowym sterowaniem wskaźnika CCT, oprogramowanie oferuje w pełni zmienne wartości współczynnika temperatury barwowej CCT, jak również pozwala na jego regulację w zakresie 1 stopnia Kelvina.

Funkcja DIM TO WARM (Emulacja pracy źródła wolframowego)
Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie będzie emulować źródło światła wolframowego, obniżając temperaturę barwową w miarę ściemniania. Opcja ta będzie dostępna dla dowolnej wartości temperatury barwowej ustawionej na kanale CCT. Jeśli nie ustawiono podstawowej wartości współczynnika CCT, funkcja ta nie będzie miała wpływu na moc wyjściową generowanego światła.

Funkcja WHITE POINT ADJUSTMENT (REGULACJA PUNKTU BIELI)
Funkcja regulacji punktu bieli umożliwia ustawienie żądanej wartości współczynnika temperatury barwowej (CCT), a następnie mieszanie kolorów na podstawie wybranego punktu bieli. Kolor ten można łączyć manualnie, regulując kanały kolorów podstawowych lub wybierając konkretną barwę z dostępnego wirtualnego wzornika.

Funkcja VIRTUAL SWATCH BOOK FADE (Przenikanie pomiędzy przygotowanymi presetami kolorów)
Do ustawień aplikacji dodano możliwość przejścia między dwoma wybranymi kolorami w ramach wirtualnego wzornika. Korzystając z ustawienia czasu przechodzenia w kanale sterowania trybem ściemniania (Dim Mode Control), można wybrać czas przechodzenia. Po wybraniu tej opcji, zmiana kolorów w wirtualnym próbniku spowoduje zmianę koloru w wybranym przez użytkownika czasie.

 

Fundusze Europejskie