Oferta pracy

30/09/2020 Prezentacja ELATION
16 września 2020
Advanced Technology Day już za nami.
19 października 2020

Zatrudnimy osobę na stanowisku badawczym w Centrum Badawczym Technologii Scenograficznych:

Wymagania :
– wykształcenie wyższe (zawód inżynier elektryk lub inżynier mechanik)
– znajomość oprogramowania biurowego
– znajomość oprogramowania rysunkowego CAD
– skrupulatność, dokładność
– mile widziana znajomość lub zainteresowanie techniką estradową

Uprzejmie informujemy, iż przy rozpatrywaniu kandydatur zastosowanie będą miały zasady polityki równości szans i niedyskryminacji, gwarantujące równowagę reprezentacji przy zatrudnianiu personelu Centrum Badawczego Technologii Scenograficznych. W szczególności mile widziane będą kandydatury osób potencjalnie zagrożonych wykluczeniem: kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, osób niepełnosprawnych, osób w wieku zagrażającym obniżoną aktywnością zawodową.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: kontakt@teatr.com.pl – w tytule maila proszę wpisać “praca CBTS”.

Fundusze Europejskie