Białostocki Teatr Lalek

Gdański Teatr Szekspirowski
31 grudnia 2019
Teatr Polski w Warszawie
31 grudnia 2019
Fundusze Europejskie