Fundusze Europejskie

Tablica UE TEATR

 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR Marek Gumiński otrzymało dofinansowanie projektu pod tytułem: „Centrum Badawcze Technologii
Scenograficznych„.

Celem projektu jest realizacja Agendy Badawczej ukierunkowanej na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług.

Całkowita wartość projektu: 6 323 534,66 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 061 434,04 PLN

polski
Fundusze Europejskie