Miejski Dom Kultury w Lublińcu

KINO-TEATR w Iławie
18 grudnia 2019
Stargardzkie Centrum Kultury
18 grudnia 2019
Fundusze Europejskie